Publicerad: 19 augusti 2022

Kungörelser

Här kan du ta del av Valmyndighetens kungörelser.

Kungörelser gjorda före valen 2018 och 2019 gällande registrering av partibeteckningar och anmälningar om deltagande i val finns endast hos Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 18 augusti 2022 upphävt det tidigare beslutet om registrering av anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Arjeplog, Norberg, Sorsele, Åsele och Övertorneå kommuner under partibeteckningen Sverigedemokraterna. Valmyndigheten har även beslutat att upphäva tidigare beslut om utläggning av Sverigedemokraternas partivalsedlar för 2022 års val till kommunfullmäktige i Arjeplog, Norberg, Sorsele, Åsele och Övertorneå kommuner. Partibeteckningen återges nedan.

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 16 augusti 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen FAMILJENS FRIHET (med symbol). Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan. Beteckningen ersätter den beteckning under vilken partiet tidigare var anmält.