Publicerad: 3 januari 2023

Huvudinnehåll start

Kungörelser

Här kan du ta del av Valmyndighetens kungörelser.

Kungörelser gjorda före valen 2018 och 2019 gällande registrering av partibeteckningar och anmälningar om deltagande i val finns endast hos Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.