Publicerad: 28 juni 2022

Kungörelser

Här kan du ta del av Valmyndighetens kungörelser.

Obs! Just nu har vi tyvärr ett fel i listan med kungörelser. Felet innebär att man i flera fall inte kommer till rätt kungörelse i fulltext när man klickar på en rubrik i listan nedan. Vi arbetar med att lösa det.

Kungörelser gjorda före valen 2018 och 2019 gällande registrering av partibeteckningar och anmälningar om deltagande i val finns endast hos Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.