Publicerad: 5 april 2023

Dnr: VAL-726

Kungörelse om beslut att avregistrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 5 april 2023 beslutat om att avregistrera partibeteckningen Högerpartiet de konservativa.

Enligt 2 kap. 7 § 2p. vallagen (2004:837) ska en registrerad partibeteckning avregistreras om partiet inte har anmält kandidater för två ordinarie val i följd till riksdagen, region- eller kommunfullmäktige eller Europaparlamentet. Partibeteckningen Högerpartiet de konservativa har därför avregistrerats.

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar - således senast den 2 maj 2023.