Publicerad: 31 augusti 2023

Dnr: VAL-800

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 29 augusti 2023 beslutat att registrera de anmälningar om deltagande i 2024 års Europaparlamentsval för de partier som blev representerade genom valet 2019. Partibeteckningarna återges nedan.

Enligt 2 kap. 15 § första och andra styckena vallagen (2005:837) gäller att ett parti som blir representerat i en beslutande församling ska anses ha anmält deltagande i nästa val. I 2 kap. 18 § vallagen definieras de villkor som ska vara uppfyllda för att en anmälan om deltagande i val ska registreras.

Följande partier blev representerade i Europaparlamentet genom 2019 års val, och har därigenom beviljats anmälan om deltagande i 2024 års val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 8 september 2023.

Partibeteckningar


Partisymbol Socialdemokraterna
Registrerad partibeteckning för Centerpartiet
Registrerad partibeteckning Kristdemokraterna
Partisymbol Liberalerna
Partisymbol Miljöpartiet
Registrerad partibeteckning för Moderaterna
Registrerad partibeteckning för Sverigedemokraterna
Partisymbol Vänsterpartiet