Publicerad: 28 maj 2020

Dnr: 200 13-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 27 maj 2020 beslutat att registrera partibeteckningen Hälsingepartiet för val till kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 22 juni 2020.