Publicerad: 12 juni 2023

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-742

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 9 juni 2023 beslutat att registrera Partiet Sunt Förnuft som anmält som deltagande i 2026 års val till regionfullmäktige i Västra Götalands län samt till 2026 års val till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun under nedan återgiven beteckning.

Symbol för registrerad partibeteckning för Partiet Sunt Förnuft

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 21 juni 2023.