Publicerad: 28 september 2021

Huvudinnehåll start

Dnr: 200 172-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 28 september 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till Vårgårda kommunfullmäktige som gjorts under partibeteckningen Vårgårdapartiet (utan symbol).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 7 oktober 2021.