Publicerad: 12 december 2023

Dnr: VAL-869, VAL-870

Kungörelse om nya ledamöter till riksdagen

Valmyndigheten har den 11 december 2023 utsett nya ledamöter till riksdagen.

Valmyndigheten har utsett
  • Mats Berglund till ledamot av riksdagen för Miljöpartiet de gröna, Stockholms kommuns valkrets från och med den 1 januari 2024.
  • Andreas Lennkvist Manriquez till ledamot av riksdagen för Vänsterpartiet, Stockholms kommuns valkrets från och med den 8 januari 2024

Besluten gäller från och med den 11 december 2023 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.