Publicerad: 2 november 2021

Huvudinnehåll start

Dnr: 200 200-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 2 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Habodemokraterna (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Habo kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol partibeteckning för Habodemokraterna.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Habodemokraterna (utan symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 november 2021.