Publicerad: 11 februari 2021

Dnr: 200 36-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 11 februari 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Lokal Framtid för val till kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 8 mars 2021.