Publicerad: 2 mars 2022

Dnr: VAL-194

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 2 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Vetlanda Framåtanda (innehållande symbol) för val till kommunfullmäktige i Vetlanda kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Vetlanda Framåtanda.

I samband med detta har Valmyndigheten beslutat att avregistrera partibeteckningen Vetlanda framåtanda för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 25 mars 2022.