Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-94

Kungörelse om beslut att avregistrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 17 mars 2022, efter partiets begäran därom, beslutat att avregistrera partibeteckningen DIN RÖST För Mariestad för val till kommunfullmäktige i Mariestads kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 april 2022.