Publicerad: 14 december 2021

Dnr: 200 201-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 14 december 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Alvesta Alternativet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Alvesta kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning för partiet Alvesta Alternativet.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Alvesta Alternativet för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 januari 2022.