Publicerad: 28 juni 2022

Dnr: VAL-420

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 28 juni 2022 utsett Azadeh Rojhan Gustafsson till ledamot av riksdagen för Socialdemokraterna, Stockholms läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 28 juni 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.