Publicerad: 12 juni 2023

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-743

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 9 juni 2023 beslutat att registrera partibeteckningen Socialistiskt Alternativ för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet.

I samband med detta har Valmyndigheten beslutat att avregistrera partibeteckningen nedan för samma val.

Symbol för registrerad partibeteckning för Rättvisepartiet socialisterna

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 5 juli 2023.