Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 249-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Nya Ulricehamn (innehållande symbol) för val till kommunfullmäktige i Ulricehamn. Partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning med symbol för partiet Nya Ulricehamn.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 december 2021.