Publicerad: 24 augusti 2023

Dnr: VAL-798

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 24 augusti 2023 utsett Paulina Brandberg och Anders Ekegren till ersättare för ledamöter av riksdagen för Liberalerna (tidigare Folkpartiet) i Stockholms kommuns och Stockholms läns valkretsar. Beslutet gäller fr.o.m. 24 augusti 2023 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.