Publicerad: 28 januari 2022

Dnr: VAL-26

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 28 januari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Knapptryckarna (innehållande symbol) för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol och registrerad partibeteckning för Knapptryckarna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 22 februari 2022.