Publicerad: 9 mars 2021

Dnr: 2 00 56-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 9 mars 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Kalmar som gjorts under partibeteckningen Framtid Kalmar.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 18 mars 2021.