Publicerad: 14 december 2021

Dnr: 200 286-21/98236

Kungörelse om ny ledamot till Europaparlamentet

Valmyndigheten tillkännager att Ilan de Basso utsetts till ledamot i Europaparlamentet för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna från och med den 13 december 2021 intill utgången av nu löpande valperiod.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.