Publicerad: 11 oktober 2023

Dnr: VAL-814

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 11 oktober 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till samtliga regionfullmäktige som gjorts under partibeteckningen Örkelljungapartiet (med nedan symbol).

Symbol registrerad partibeteckning för Örkelljungapartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 20 oktober 2023.