Publicerad: 2 mars 2022

Dnr: VAL-174

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 2 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Östgötapartiet för val till regionfullmäktige i Östergötlands län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Östgötapartiet föreställande en vit svan mot svart bakgrund.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 25 mars 2022.