Publicerad: 13 juni 2022

Dnr: VAL-384

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 13 juni 2022 utsett Karin Engdahl som ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, valkretsen Västra Götalands läns norra. Beslutet gäller fr.o.m. den 13 juni 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.