Publicerad: 20 januari 2022

Dnr: VAL-79

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 20 januari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Framtid S Övertorneå för val till kommunfullmäktige i Övertorneå kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 14 februari 2022.