Publicerad: 19 januari 2021

Dnr: 200 147-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 19 januari 2021 beslutat att registrera partibeteckningen LinköpingsListan LL för val till regionfullmäktige i Östergötlands län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 februari 2021.