Publicerad: 11 november 2021

Dnr: 200 232-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 11 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Vårt Söderslätt för val till kommunfullmäktige i Trelleborg.

Valmyndigheten har samtidigt avregistrerat partibeteckningen Söderslättspartiet för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 december 2021.