Publicerad: 5 april 2022

Dnr: VAL-264

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 5 april 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun som gjorts under partibeteckningen Medborgarpartiet i Gislaved.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 14 april 2022.