Publicerad: 29 november 2022

Dnr: VAL-626

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 29 november 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Stinas Initiativ (utan symbol).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 8 december 2022.