Publicerad: 2 juli 2020

Dnr: 200 79-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 2 juli 2020 beslutat att registrera partibeteckningen tjugofyrasju (med symbol) för val till regionfullmäktige i Region Halland. Beslutet att registrera anmälan gäller också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol tjugofyrasju

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 27 juli 2020.