Publicerad: 28 januari 2022

Dnr: VAL-108

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 28 januari 2022 utsett Mattias Vepsä som ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, valkretsen Stockholms kommun. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 februari 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.