Publicerad: 11 maj 2021

Dnr: 200 73-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 11 maj 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Norrköpingspartiet (med symbol) för val till Norrköpings kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Norrköpingspartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 4 juni 2021.