Publicerad: 10 november 2022

Dnr: VAL-579 VAL-580 VAL-581

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 25 oktober 2022 utsett Oliver Andersson, Jennie Wernäng, Anna Vedin och Irma Kukuljac till ersättare av riksdagen för Moderaterna, Västra Götalands läns västra valkrets.

Beslutet gäller från och med den 25 oktober 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.