Publicerad: 24 mars 2022

Dnr: VAL-166

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 23 mars 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Fria Wermland (med symbol). Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Fria Wermland, karta över Värmland i svart.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 1 april 2022.