Publicerad: 27 februari 2024

Organisation

Valmyndigheten består av ett kansli. En kanslichef leder den dagliga verksamheten och fördelar arbetet på uppdrag av Valmyndighetens nämnd.

Valmyndighetens kansli

Under kanslichefen är verksamheten uppdelad i tre enheter.
Myndigheten har cirka 35 anställda.

Kanslichef

Anna Nyqvist

Kompetensutvecklingsenheten

Chef: Cia Davidson

Utvecklingsenheten

Chef: Carl-Niclas Odenbring

Valenheten

Chef: Annica Sundel

Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten. Skatteverket tillhandahåller personal, lokaler och administrativt stöd åt Valmyndigheten.

Valmyndighetens nämnd

Valmyndigheten leds av en nämnd, utsedd av regeringen. Nämnden består av:

  • Kristina Svahn Starrsjö, ordförande, justitieråd
  • Johan Sjöö, vice ordförande, lagman
  • Linda Haggren, justitieråd
  • Therese Mattsson, generaldirektör
  • Sven Oskarsson, professor

Ersättare:

  • Magnus Hagevi, professor
  • Rikard Jermsten, generaldirektör
  • Cecilia Renfors, justitieråd