Publicerad: 6 oktober 2021

Organisation

Valmyndigheten består av ett kansli. En kanslichef leder den dagliga verksamheten och fördelar arbetet på uppdrag av Valmyndighetens nämnd.

Valmyndighetens kansli

Under kanslichefen är verksamheten uppdelad i två enheter.
Myndigheten har cirka 20 anställda.

Kanslichef

Anna Nyqvist

Valenheten

Chef: Cia Davidson

Utvecklingsenheten

Chef: Carl-Niclas Odenbring

Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten. Skatteverket tillhandahåller personal, lokaler och administrativt stöd åt Valmyndigheten.

Valmyndighetens nämnd

Valmyndigheten leds av en nämnd, utsedd av regeringen. Nämnden består av:

  • Margareta Bergström, ordförande, före detta hovrättspresident
  • Kristina Svahn Starrsjö, vice ordförande, justitieråd
  • Lena Langlet, samordningsansvarig
  • Thomas Bull, justitieråd
  • Sven Oskarsson, professor
  • Therese Mattsson, suppleant, generaldirektör
  • Magnus Hagevi, suppleant, professor

Protokoll från sammanträden med Valmyndighetens nämnd