Publicerad: 22 september 2023

Erfarenheter från val

Här hittar du rapporter om Valmyndighetens erfarenheter från val åren 2002–2022. Dessutom en forskningsrapport om väljarnas förtroende för valsystemet och genomförandet av val.

Väljarnas förtroende för valsystemet och genomförandet av val

Hur ser de svenska väljarna på valens genomförande? I den här rapporten från 2023 gör Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet en samlad analys av de historiska mätningar som genomförts av de svenska väljarnas förtroende för valsystemet och genomförandet av svenska val. Rapporten innehåller också resultaten från mätningar genomförda i samband med valet 2022 som handlar om när, var och hur väljarna röstar och hur de upplever besöket i vallokalen.

Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har tagit fram rapporten på uppdrag av Valmyndigheten.

Rapport: Väljarnas förtroende för valsystemet och genomförandet av allmänna val Pdf, 982 kB.

Erfarenhetsrapporter från genomförda val

Erfarenheter från valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 11 september 2022. Rapporten innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport valen 2022 Pdf, 1 MB.

Erfarenheter från val till Europaparlamentet 2019

Rapporten innehåller Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från länsstyrelser, kommuner och utlandsmyndigheter. Fokus ligger på de områden där myndigheten ser viktiga förändringsbehov. Även omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun behandlas i rapporten. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport val till Europaparlamentet 2019 Pdf, 904 kB.

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 9 september 2018 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport valen 2018 Pdf, 1 MB.

Erfarenheter från valen 2014-2015

Mot bakgrund av Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från valen under 2014 och omvalet i Båstad 2015, vill myndigheten i denna rapport lyfta fram ett antal problemområden där såväl lagstiftning som rutiner bör förbättras.

Erfarenhetsrapport valen 2014-2015 Pdf, 919 kB.

Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från omvalen den 15 maj 2012 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport omvalen 15 maj 2011 Pdf, 373 kB.

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 19 september 2010 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport valen 19 september 2010 Pdf, 422 kB.

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2006

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från de allmänna valen 2006. Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat erfarenheter från den nya förtidsröstningen.

Erfarenhetsrapport valen 17 september 2006 Pdf, 870 kB.

Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2004

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från valet till Europaparlamentet.Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat redovisning av utlandsrösterna, poströstningen och informationsinsatserna.

Erfarenhetsrapport Europaparlamentsvalet 2004 Pdf, 217 kB.

Erfarenheter från folkomröstningen den 14 september 2003

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från den landsomfattande folkomröstningen 2003. Rapporten behandlar bl.a. röstmottagning, valdeltagande och informationsinsatser.

Erfarenhetsrapport folkomröstningen 14 september 2003 Pdf, 116 kB.

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2002

Valmyndigheten har sammanställt en rapport till regeringen med erfarenheter från de allmänna valen 2002. Rapporten tar upp både bra och mindre bra erfarenheter och ger förslag på förändringar till nästa val. Förutom Valmyndigheten har också länsstyrelserna och kommunerna bidragit med sina synpunkter.

Erfarenhetsrapport valen 15 september 2002 Pdf, 293 kB.