Publicerad: 11 oktober 2021

Erfarenheter från val

Här hittar du rapporter om våra erfarenheter från val åren 2002-2019.

Erfarenheter från val till Europaparlamentet 2019

Rapporten innehåller Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från länsstyrelser, kommuner och utlandsmyndigheter. Fokus ligger på de områden där myndigheten ser viktiga förändringsbehov. Även omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun behandlas i rapporten. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport val till Europaparlamentet 2019 (pdf, 904 kB)

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 9 september 2018 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport valen 2018 (pdf, 1 MB)

Erfarenheter från valen 2014-2015

Mot bakgrund av Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från valen under 2014 och omvalet i Båstad 2015, vill myndigheten i denna rapport lyfta fram ett antal problemområden där såväl lagstiftning som rutiner bör förbättras.

Erfarenhetsrapport valen 2014-2015 (pdf, 919 kB)

Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från omvalen den 15 maj 2012 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport omvalen 15 maj 2011 (pdf, 373 kB)

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 19 september 2010 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Erfarenhetsrapport valen 19 september 2010 (pdf, 422 kB)

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2006

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från de allmänna valen 2006. Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat erfarenheter från den nya förtidsröstningen.

Erfarenhetsrapport valen 17 september 2006 (pdf, 870 kB)

Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2004

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från valet till Europaparlamentet.Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat redovisning av utlandsrösterna, poströstningen och informationsinsatserna.

Erfarenhetsrapport Europaparlamentsvalet 2004 (pdf, 217 kB)

Erfarenheter från folkomröstningen den 14 september 2003

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från den landsomfattande folkomröstningen 2003. Rapporten behandlar bl.a. röstmottagning, valdeltagande och informationsinsatser.

Erfarenhetsrapport folkomröstningen 14 september 2003 (pdf, 116 kB)

Erfarenheter från valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2002

Valmyndigheten har sammanställt en rapport till regeringen med erfarenheter från de allmänna valen 2002. Rapporten tar upp både bra och mindre bra erfarenheter och ger förslag på förändringar till nästa val. Förutom Valmyndigheten har också länsstyrelserna och kommunerna bidragit med sina synpunkter.

Erfarenhetsrapport valen 15 september 2002 (pdf, 293 kB)