Publicerad: 4 april 2024

Dnr: VAL-145-2024

Kungörelse om upphävande av beslut om registrering av anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 4 april 2024, efter partiets begäran därom, beslutat att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande under beteckningen Mångfaldspartiet för 2024 års val till Europaparlamentet.

Beslutet om att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar således den 15 april 2024.