Publicerad: 25 maj 2022

Dnr: VAL-354

Kungörelse om beslut att upphäva anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 25 maj 2022 beslutat att upphäva den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Dalarnas län som gjorts under partibeteckningen Dalademokraterna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 3 juni 2022.