Publicerad: 20 december 2019

Dnr: 200 505971-19/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 20 december 2019 beslutat att registrera partibeteckningen som återges nedan för val till kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun.

Symbol partibeteckningen Uppvidingedemokraterna

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 17 januari 2020.