Publicerad: 24 februari 2022

Dnr: VAL-146

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Hjärta för Halmstad för val till kommunfullmäktige i Halmstad.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 18 mars 2022.