Publicerad: 8 december 2020

Dnr: 200 144-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 8 december 2020 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Common sense in Sweden. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 31 december 2020.