Publicerad: 29 september 2022

Dnr: VAL-547

Kungörelse om ny ledamot till Europaparlamentet

Valmyndigheten tillkännager att Carina Ohlsson utsetts till ledamot i Europaparlamentet för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna från och med den 26 september 2022 intill utgången av nu löpande valperiod.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.