Publicerad: 26 juni 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-270-2024

Kungörelse om nya ersättare för ledamöter till riksdagen

Valmyndigheten har den 26 juni 2024 utsett Kim Söderström och Sara Fernlund till ersättare för ledamöter av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Dalarnas läns valkrets. Beslutet gäller från och med 26 juni 2024 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.