Publicerad: 12 augusti 2022

Dnr: VAL-469

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 12 augusti 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till Botkyrka kommunfullmäktige som gjorts under partibeteckningen Nöjespartiet Clownerna (utan symbol).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 23 augusti 2022.