Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-238

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 17 mars 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Falun kommun som gjorts under partibeteckningen Vägval Falun (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning för Vägval Falun

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 28 mars 2022.