Publicerad: 17 januari 2023

Dnr: VAL-679

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 17 januari 2023 utsett Rasmus Giertz till ledamot av riksdagen för Sverigedemokraterna, Dalarnas läns valkrets.

Beslutet gäller från och med den 17 januari 2023 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.