Publicerad: 13 januari 2022

Dnr: VAL-38

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 13 januari 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Tjörn, Orust, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Uddevalla samt Öckerö kommun som gjorts under partibeteckningen BOHUSLÄNPARTIET (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Bohuslänpartiet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 24 januari 2022.