Publicerad: 2 november 2021

Dnr: 200 196-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 2 november 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Skurups kommun som gjorts under partibeteckningen Demokratiska Samlingspartiet (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för Demokratiska Samlingspartiet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 november 2021.