Publicerad: 26 januari 2021

Dnr: 2 00 22-21/98236

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 26 januari 2021 utsett Nila Vikhe Patil och Felix König till ersättare för ledamöter av riksdagen för Miljöpartiet, Stockholms kommuns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. 26 januari 2021 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.