Publicerad: 8 februari 2022

Dnr: VAL-85

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 8 februari 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Värmdö som gjorts under partibeteckningen Mitt Parti Värmdö (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Mitt Parti Värmdö.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 17 februari 2022.