• Start
  • Om oss
  • Kungörelser
  • Kungörelse om beslut om ändring av tidpunkt för partiernas anmälan av kandidater och beställning av valsedlar inför 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Publicerad: 22 mars 2022

Dnr: VAL-258

Kungörelse om beslut om ändring av tidpunkt för partiernas anmälan av kandidater och beställning av valsedlar inför 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Valmyndigheten har den 22 mars 2022 beslutat att ändra tidigare beslutat datum och att anmälan av kandidater och beställning av valsedlar, för garanterad leverans, ska ha kommit in senast den 22 april 2022. Anmälan och beställning görs hos länsstyrelsen.

Valmyndigheten ska, enligt 2 kap. 13 § (2005:837) vallagen, besluta när partier med registrerad partibeteckning senast ska ha anmält kandidater.

Valmyndigheten bestämmer också den dag då valsedlarna senast ska ha beställts för att de ska kunna levereras senast 45 dagar före valdagen.

Valmyndigheten har tidigare beslutat att anmälan av kandidater och beställning av valsedlar, för garanterad leverans, ska ha kommit in senast den 8 april 2022.