Publicerad: 24 mars 2022

Dnr: VAL-218

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Granskning Järfälla (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Järfälla kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Granskning Järfälla, stiliserat öga i svart färg.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 15 april 2022.